Subvenció de la Diputació de Girona en noves tecnologies

L’àrea de noves tecnologies de la Diputació de Girona, ha concedit a l’ajuntament de Jafre l’any 2017 una subvenció de 628,27 € , per la millora dels equips informàtics de les noves dependències municipals.