Actuació de manteniment del camp de futbol

S’ha realitzat el manteniment del camp de futbol per un valor de 1.297,77 euros, que ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona que en subvenciona 1.000 euros.