Subvenció de la Diputació de Girona en matèria forestal

L’àrea de medi ambient de la Diputació de Girona, ha concedit a l’ajuntament de Jafre l’any 2017 una subvenció de 408,63 € per l’actuació d’arranjament de camins municipals i un altra de 949,80 € per l’actuació de sega de marges de camins.

La despesa efectuada per l’Ajuntament en aquestes matèries ha estat de    3.568,29 € i 2.912,80 €, respectivament