Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica i cultural 2017

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperacio econòmica i cultural any 2017 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

1 Despeses de manteniment de l’enllumenat públic

Despesa prevista    :  8.000.00 €

Subvenció atorgada:   8.000,00 €

2 Reparació del ferm del carrer Major de Jafre

Despesa prevista    :  12.584,00 €

Subvenció atorgada:   10.000,00 €

 

Despeses d’inversió:

Millora de la vialitat d’un tram del carrer Ferreries, fase 1.

Despesa prevista    : 16.068,57 €

Subvenció atorgada:   8.891,00 €

 

Despesa cultural

Despesa cultural 2017

Despesa prevista    : 4.746,00 €

Subvenció atorgada:  4.746,00 €