Subvenció de la Diputació de Girona dins del programa “Del pla a l’acció”. Convocatòria any 2020-2021

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre les subvencions dins del programa “Del pla a l’acció” convocatòria 2020-2021 per les següents actuacions:

Pla a l’acció. Línia 3:

1 Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
Despesa prevista : 23.758,35 €
Subvenció atorgada: 9.000,00 €


Pla a l’acció. Línia 5:

1 Memòria valorada per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques
Despesa prevista : 26.921,01 €
Subvenció atorgada: 9.000,00