Subvencions de Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. Any 2021

  • Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10). Rosegadors. Expedient: 2021/1263/X020202.

Import pressupostat:  288,75€.

Import atorgat:            259,87€


  • Programa de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut (Pm07). Taller de memòria. Expedient: 2021/786.

Import pressupostat:  1.309,00€

Import atorgat:              935,10€


  • Subvenció per al finançament de les despeses d’inversió en equipament del consultori local (SACI) . Pm13. Adquisició de material mèdic i mobiliari. Expedient: 2021/792

Import pressupostat:  928,78€.

Import atorgat:            576,52€