Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica i cultural, noves tecnologies i camins 2021

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2021 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

1 Enllumenat públic i manteniment
Despesa prevista : 9.000.00 €
Subvenció atorgada: 8.000,00 €

2 Manteniment de camins públics

Despesa prevista : 8.000.00 €
Subvenció atorgada: 6.090,10 €


Despeses d’inversió:

1 Pista skate
Despesa prevista : 22.000.00 €
Subvenció atorgada: 20.000,00 €


Despesa cultural

1 Despesa cultural 2020
Despesa prevista : 7.700,00 €
Subvenció atorgada: 6.015,90 €


Fons noves tecnologies

1 Noves Tecnologies
Despesa prevista : 900,00 €
Subvenció atorgada : 717,37 €


Fons camins1 Actuacions en camins
Despesa prevista : 8.000,00 €
Subvenció : 900,00 €