Subvenció de la Diputació de Girona per l’any 2021

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre la subvenció del Programa A: Suport als municipis per la gestió dels equipaments esportius. Subprograma A1: Suport a les despeses derivades de la gestió dels equipaments esportius per l’any 2021 per import de 1.555,40€