Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica cultural noves tecnologies i camins 2018

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperacio econòmica i cultural any 2018 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

1 Despeses de manteniment de l’enllumenat públic
Despesa prevista : 7.000.00 €
Subvenció atorgada: 7.000,00 €

2 Reparació de paviments del carrer Major
Despesa prevista : 9.844,56 €
Subvenció atorgada: 9.000,00 €


Despeses d’inversió:

1 Pavimentació d’un tram del carrer de la Font
Despesa prevista : 7.523.00 €
Subvenció atorgada: 7.000,00 €
2 Instal·lació de mobiliari urbà – baranes
Despesa prevista : 4.537,50 €
Subvenció atorgada: 4.000,00 €
3 Mobilitari urbà – bandes reductores
Despesa prevista : 7.000,00 €
Subvenció atorgada: 4.187,00 €


Despesa cultural

Despesa cultural 2018
Despesa prevista : 5.504,00 €
Subvenció atorgada: 5.504,00 €


Fons noves tecnologies

1 Renovació de maquinari
Despesa prevista : 796,18 €
Subvenció atorgada : 709,60 €

Fons camins
1 Desbrossament i manteniment de ferm de camins municipals
Despesa prevista : 2.912,80 €
Subvenció : 900,00 €