Actuació de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal 2018 – 2019.

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 6.707,08 € per una actuació de “Millora de l’eficiència de l’enllumenat públic. Substitució de 150 bombetes led i 6 llumeneres led, expedient 2017/9318.

Aquesta actuació s’efectua en dues anualitats, amb el següent detall
Subvenció : 6.707,08 €
Import 2018 : 3.250,92 €
Import 2019 : 3.456,16 €
Despesa a justificar : 8.942,78 €

El canvi suposa un estalvi important en consum elèctric i una millora del servei.