SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIO DE GIRONA A CÀRREC DEL FONS DE SUBVENCIONS 2021

L’Excma. Diputació de Girona va atorgar una subvenció a càrrec del Fons de subvencions 2021 – despeses d’inversió per import de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS) per finançar part de la despesa de l’actuació de substitució de la pista poliesportiva.  És l’expedient 2021/518