Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica i cultural, noves tecnologies i camins 2022

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperació econòmica i cultural any  2022 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

1 Despesa elèctrica i manteniment de l’enllumenat públic
Despesa prevista : 7.000,00 €
Subvenció atorgada: 5.000,00 €

2 Manteniment de camins públics

Despesa prevista : 8.000.00 €
Subvenció atorgada: 5.000,00 €

3 Manteniment i reparació de vies públiques

Despesa prevista: 3.000,00 €

Subvenció atorgada: 2.090,10 €

Despeses d’inversió:

1 Adquisició de furgoneta i remolc per brigada
Despesa prevista : 15.000,00 €
Subvenció atorgada: 10.000,00  €

2 Reposició espai Pou de les Goges
Despesa prevista : 20.000,00 €
Subvenció atorgada: 12.000,00  €

Despesa cultural

1 Despesa cultural 2022
Despesa prevista : 7.800,00 €
Subvenció atorgada: 6.015,90 €

Fons noves tecnologies

1 Noves Tecnologies
Despesa prevista :  1.200,00 €
Subvenció atorgada : 717,37 €

Fons camins1 Actuacions en camins
Despesa prevista : 8.000,00 €
Subvenció : 900,00 €