AJUTS DE REHABILITACIÓ EDIFICACIONS RURALS BUIDES

Oberta la convocatòria dels ajuts per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya a través de la rehabilitació d’edificacions residencials buides

El passat 18 d’octubre, es va obrir el termini per sol·licitar ajuts per rehabilitar edificacions residencials buides ubicades en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. L’objectiu d’aquestes subvencions és fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per atraure i fixar-hi població mitjançant actuacions destinades a revertir el procés de despoblament que afecta el territori. Així, es dona resposta a la demanda d’habitatge assequible als nuclis de població més petits i es contribueix a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya. Els ajuts es poden sol·licitar fins al pròxim 2 de desembre.

Poden sol·licitar aquests ajuts els propietaris o masovers que assumeixin la rehabilitació d’edificacions residencials buides, públics o privats, situats en municipis que compleixin qualsevol dels dos requisits següents:

 1. Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants, per tant JAFRE.
 2. Que els municipis, sempre que tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d’Aran. 

  Són actuacions subvencionables d’aquests ajuts les següents:

  1. Les actuacions de rehabilitació en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, que compleixin els requisits de l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per destinar-les a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal.
  2. Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d’execució, de rehabilitació de l’edifici.
  3. Les actuacions que contemplin la millora de l’eficiència energètica de l’edificació residencial, com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edificació residencial, com són la rehabilitació de l’estructura horitzontal o vertical -sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones.
  4. En general, totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat. 

   Quant a l’import màxim de la subvenció:

   • Serà del 90% del cost total de l’obra, amb un topall de 60.000 euros/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat pública.
   • Serà del 60% del cost total de l’obra, amb un topall de 40.000 euros/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat privada.

   Més informació:  enllaç Generalitat            Consell Comarcal Habitatge 972 64 23 10: enllaç                                                 Per tramitar l’ajut: enllaç tràmit