PROJECTE DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE JAFRE

S’ha aprovat inicialment el projecte tècnic de les obres de pavimentació del nucli antic de Jafre. El projecte s’exposa al públic fins al 29.03.2023.

Memòria : https://jafre.emunicipis.ddgi.cat/download4j/download/20286166_5e349cbc_1_Resum2544766893233848452.pdf?id=uniqueid

Pressupost : 20286165_aa32a875_e_Resum6111269917040963761.pdf (ddgi.cat)

Plànols : 20286158_24005307_3_Resum2853199582957772583.pdf (ddgi.cat) https://jafre.emunicipis.ddgi.cat/download4j/download/20286172_f3eddddc_b_Resum3634317465065466538.pdf?id=uniqueid

Plec de condicions : https://jafre.emunicipis.ddgi.cat/download4j/download/20286163_4e376c3e_c_Resum4753696955087152948.pdf?id=uniqueid