Subvenció de la Diputació de Girona per l’execució de l’obra d’ampliació del cementiri municipal

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una ajuda extraordinària per finançar part de les despeses que comporta l’execució de l’obra d’ampliació del cementiri municipal. La subvenció atorgada és de 27.474,00 €. El contractista adjudicatari de les obres ha estat  E. Fàbrega Gestiona Obres, SL, per un import de de 28.677,00 €, […]

1 2 3 4