SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEREOLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, 2019.

L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 1.337,89 € per fer front a part de les despeses que ha comportat l’execució de les obres neteja d’esllavissada i repàs de camins de Jafre, per tal de reparar els desperfectes causats per l’aiguat del novembre 2018.  El cost total de l’actuació, […]

Actuació de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 5.548,24 € per l’actuació de millora de l’enllumenat públic, expedient 2017/5040. Amb aquesta actuació s’ha efectuat el canvi de 22 lluminàries de l’enllumenat públic, instal·lant equips led. El canvi suposa un estalvi important en consum […]

1 2 3 4