CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ INTERINA D’UN LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA

S’obre termini per la presentació de sol·licituds pel nomenament d’administratiu/va d’administració general de l’Ajuntament de Jafre.

El modelatge de sol·licitud en format word ens l’heu de demanar a ajuntament@jafre.cat

El termini finalitza el proper dimarts dia 29.04 a les 14 hores

ANUN