Cicloturisme

  • Els Terraprims

    La ruta, que comença a Colomers, ens farà recórrer diferents espais que formen part de la serra de Valldavià o que, com a mínim, hi són molt propers. Aquestes terres estan emplaçades a l’interfluvi del Ter i el Fluvià, tot i que la major part de les rieres aboquen les aigües a la conca del Ter. És una zona força accidentada i molt boscosa, dominada especialment pel pi blanc, de límits poc precisos i anomenada el Terraprims.

    Font: http://www.empordacostrabrava.org/
  • El Ter: camins d’aigua

    L’aigua, en el clima mediterrani, sempre ha estat un bé escàs. Al llarg de la història, l’home ha realitzat petites infraestructures als cursos fluvials per aprofitar-ne la força hidràulica o bé per ampliar les zones agrícoles de regadiu. La ruta ens permet recórrer diferents parts del Ter on hi ha algunes d’aquestes infraestructures, com ara recs, rescloses o molins, a part de conèixer els magnífics paratges que envolten els pobles medievals de la banda esquerra i dreta del Ter.

    Font: http://www.empordacostrabrava.org/