TALLER DE MEMÒRIA DE LA GENT GRAN

Del mes d’Octubre de 2021 fins el juny de 2022 s’ha efectuat el servei de Taller de memòria.

Aquest servei ha tingut un cost final de 2.395,80 €, dels quals DIPSALUT, Organisme Autònom de la Diputació de Girona, n’ha finançat 1.364,49 € amb una subvenció a càrrec del programa Pm7.