Subvencions de Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona. Any 2020

  • Subvenció de condicions i estils de vida per ajuntaments (PM07). Taller de Memòria. Expedient 2020/1053. Import atorgat: 607,01€.
  • Subvenció a ajuntaments per a finançament de la despesa ordinària del consultori local SAC (PM13). Expedient 2020/1052. Import atorgat:1.620,88€.