SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEREOLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, 2019.

L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 1.337,89 € per fer front a part de les despeses que ha comportat l’execució de les obres neteja d’esllavissada i repàs de camins de Jafre, per tal de reparar els desperfectes causats per l’aiguat del novembre 2018.  El cost total de l’actuació, per l’Ajuntament, ha estat de 5.943,52 €.