Subvenció de la Diputació de Girona – Noves tecnologies

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament la subvenció en noves tecnologies arran de la situació de la Covid-19 any 2020 per import de 1.250,00€.