Subvenció de la Diputació de Girona a càrrec del Fons de cooperació econòmica i cultural, noves tecnologies i camins 2020

L’Excma. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre el Fons de Cooperació econòmica i cultural any 2020 per les següents actuacions:

Despesa corrent:

1 Despeses de manteniment de l’enllumenat públic

Despesa prevista : 5.500.00 €
Subvenció atorgada: 5.500,00 €

2 Despeses de manteniment camins públics

Despesa prevista : 10.000.00 €
Subvenció atorgada: 8.000,00 €

Despeses d’inversió:

1 Diverses inversions viàries
Despesa prevista : 24.000.00 €
Subvenció atorgada: 20.590,00 €


Despesa cultural

1 Despesa cultural 2020

Despesa prevista : 7.200,00 €
Subvenció atorgada: 6.015,90 €


Fons noves tecnologies

1 Renovació de maquinari

Despesa prevista : 900,00 €
Subvenció atorgada : 690,62 €


Fons camins

1 Desbrossament i manteniment de ferm de camins municipals

Despesa prevista : 10.000,00 €
Subvenció : 900,00 €