Pla Especial de Catàleg Masies i Cases Rurals

Pla Especial Catàleg Masies i Cases Rurals – Text aprovat per l’Ajuntament en Ple (16 desembre 2010)