Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal – Text Refòs Aprovat per l’Ajuntament en Ple (12 Juny 2008)


PLÀNOLS INFORMACIÓ

  • Vegetació i hidrologia pdf

PLÀNOLS ORDENACIÓ

  • Règim del sòl pdf