Edictes

Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4800 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 4080 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3983 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació del padró fiscal tributari i llistat cobratori de l'aigua, escombraries i cànon del primer trimestre 2024
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2498 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial del Reglament d'ús de l'espai del Pou de les Goiges
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2243 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3CE 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 33-0 Edicte: 1136 AJUNTAMENT DE JAFRE - Esmena de l'anunci 214, publicat al BOP 13 de 18/01/2024 d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 636 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació de les bases i la convocatòria d'estabilització d'una plaça d'oficial de serveis múltiples de la brigada municipal
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 463 AJUNTAMENT DE JAFRE - Nomenament de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Jafre
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 388 AJUNTAMENT DE JAFRE - Exposició pública del padró cobratori corresponent a la taxa per subministrament d'aigua, cànon de l'aigua i recollida d'escombraries quart trimestre 2023
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 352 AJUNTAMENT DE JAFRE - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2024