PROHIBICIÓ DE CREMAR RESTES VEGETALS

Prohibició de cremar restes vegetals imposada per
la nova normativa estatal segons Llei 7/2022 de
Residus

L’article 27.3 de la nova LLei 7/2022, de 8 d’abril, “de residuos y suelos
contaminados para una economía circular”, prohibeix de caràcter general la
crema de residus vegetals en entorns silvícoles i agraris.
Per tant, en aplicació de la normativa estatal, a partir del 16 d’octubre ja no es
podran tramitar comunicacions de crema des dels ajuntaments.
Només s’exceptuen dos supòsits: en el cas que estigui afectats per una plaga i
no existeixen d’altres mitjans, i per prevenir risc d’39;incendi. En ambdós casos
caldrà una autorització individualitzada expressa.
La llei estableix que s’han de prioritzar els processos biològics per al tractament
de la matèria orgànica.
Qui necessiti gestionar els seus residus vegetals haurà d’optar per altres
mètodes com són l’autocompostatge per transformar el residu en abonament
per a propi ús, la trituració de les restes i utilització en el propi terreny, i de
forma prioritària, portar-les a un gestor de residus o per al cas de veïns i veïnes
de Jafre, depositar-les en el contenidor de restes vegetals situat al final del
carrer Major.
Des dels ajuntaments petits, i altres sectors, estem en total desacord amb
aquesta nova llei i us avancem que s’estan buscant solucions jurídiques que
permetin continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals i s’ha
demanat i proposat al govern espanyol noves fórmules per fer efectives la
modificació i adequació de la normativa.
Mentre no s’aprovi una modificació de la Llei, cal que tothom compleixi la
normativa vigent, i per tant queda prohibit fer cremes controlades de restes
vegetals durant tot l’any.