Equipaments públics

CAMP DE FUTBOL: Camp del Padró

Carrer del Padró, 2

Telèfon 972 768 331

1 Camp de gespa natural, 96x61m – 5856 m² – en servei – esports: futbol


 

PISTA POLIESPORTIVA

Carrer del Padró, 2

Telèfon 972 768 331

1 Pista doble poliesportiva, 46x22m – 1012 m² – en servei – esports: poliesportiu


 

LOCAL SOCIAL

Carrer del Padró, 2

Telèfon 972 768 331


 

PISTES DE PETANCA

Carrer del Padró, 2

Telèfon: 972 768 331

6 Pistes