Entitats

SOCIETAT DE CAÇADORS DE JAFRE

Contacte: Francesc Espunya i Crosas


CLUB DE PETANCA JAFRE

President: Jordi Pou i Casellas


ASSOCIACIÓ SOCIO CULTURAL LA JAFRENCA

President: Sebastià Alabau Teixidor


UNIÓ ESPORTIVA JAFRE

President: Ramon Mas