L’Illa d’Avall

L’illa d’Avall és una zona de sedimentació de sorres i graves del riu Ter, amb una superfície de 25 ha., té una topografia plana, amb un desnivell màxim de 5 metres, que augmenta des del marge fluvial cap a l’interior de l’illa.

Les lleres del riu i els marges, constitueixen un ecosistema d’excepcional interès, en els quals s’asseu una flora i una fauna específica. Per altra banda, i de manera de corredor biològic, connecta espais naturals més amplis i al llarg d’ells es desplacen nombroses espècies de fauna vertebrada.

La coberta vegetal presenta dues zones lleugerament diferenciades:

  • Des del marge actual fins a l’interior, hi ha una franja d’una amplada aproximada d’uns 50 m on es troba una vegetació, fonamentalment de bosc de ribera amb presència de canya (Arundo donax), pollancres (Populus spp.), plàtan (Platanus spp.) i pi pinyer (pinus pinea).
  • Zona interior de l’illa, inclosa l’antiga llera, on es desenvolupa vegetació mediterrània, degradada i esclarissada, amb presència de pi pinyer (pinus pinea) i alzina (Quercus ilex).