Història

895 Primer document. N. Jacfre deixa el seu alou de Jafre a la Canonja de Girona

1017 El terme de Jafre estava sota la jurisdicció de l’abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles

1063 Primer esment documental del llinatge dels senyors de Jafre

1228 El comte Hug d’Empúries fa donació a l’abat del monestir d’Amer de la jurisdicció civil de Jafre

1243 Apareix citat el veïnat de la Salvetat

1325 El comtat d’Empúries s’incorpora a la Corona, llevat de la Baronia de Verges

1336 Fundació del benefici de Sant Antoni de la Salvetat

1461 Construcció de la capella de la Font Santa

1462 Els veïns de Jafre, exasperats per les requises militars maten renta soldats francesos de l’exèrcit de Lluís XI

1551 Privilegi als veïns de Jafre en agraïment d’haver participat en el trasllat de la resclosa de la Salvetat a Colomers

1587 En incorporar-se la Baronia de Verges a la jurisdicció reial, Jafre passa a formar part de la Batllia Reial de Verges

1618 Els veïns de Jafre compren la senyoria del castell pel preu de 6.000 lliures barceloneses

1654 Les tropes franceses causen algunes destrosses a la Font Santa

1672 L’administració reial estableix les illes al municipi i el dret de tenir gabella i carnisseria

1679 Es realitza el primer repartiment de terres de l’illa d’Amunt

1716 L’enquesta del cadastre ofereix la primera descripció topogràfica de les cases del poble

1739 El Visitador General ordena la construcció d’una nova església

1750 Primer projecte conegut de desviament del curs del riu Ter des de Jafre fins al mar per evitar aiguats

1771 Es construeix una capella i la sagristia de la nova església

1819 Es construeix el campanar de l’església

1831 Comença a moldre el molí de la Salvetat

1885 Multitudinària rogativa a la Font Santa per aturar l’epidèmia de còlera

1892 Construcció de la carretera de Sant Jordi a l’Estartit

1901 Establiment de la societat de socors mutus “la Jafrense”

1916 Benedicció del nou cementiri

1917 És en funcionament el nou enllumenat elèctric de carrers

1919 L’Ajuntament recolza el plebiscit per l’autonomia de Catalunya

1920 El molí funciona com a central hidroelèctrica

1921 S’instal·la el servei de telèfon

1923 L’Ajuntament s’adhereix al règim militar implantat pel general Primo de Rivera

1924 Es clouen les obres de construcció el nou edifici de l’Ajuntament

1931 Creació una Secretaria Municipal pròpia a Jafre

1932 Es crea el Sindicat Agrícola de Jafre. C.Esteve de Rich cedeix el Pou de les Goiges a l’Ajuntament

1936 El mes d’octubre es dissol el Comitè Antifeixista de Jafre

1937 S’acull un grup de refugiats de guerra procedents de Badajoz i Còrdova

1940 Fort aiguat provocat pel riu Ter

1954 Més de 4.000 persones s’apleguen a la Font Santa amb motiu de l’Any Marià. S’agença la font pública, l’abeurador i el safareig

1961 Es dota el pobla del servei d’abastament d’aigua potable. Establiment d’un centre telefònic d’abonats.

1964 S’instal·la un dipòsit distribuïdor d’aigua al Pedró

1971 Es comença a construir un grup de vint habitatges unifamiliars al carrer de la Font Santa

1975 Es renova el servei d’enllumenat públic

1976 L'”Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario” (IRYDA) reforma els camins veïnals del terme municipal

1977 S’instal·la el servei de telèfon automàtic

1980 Es remodelen les instal·lacions del camp d’esports

1984 Campanya popular contra el projecte de nous regadius de marge esquerre del riu Ter

1985 Es construeix el local social

1998 Es remodela integralment l’edifici de l’Ajuntament