Bibliografia

1.llibre_font_santa_1El Santuari de la Font Santa de Jafre

Planellas i Barnosell, Joan
Ed. Santuari de la Font Santa de Jafre
Ajuntament de Jafre i Diputació de Girona
Col·lecció Sant Feliu, núm. 24
Any 2002
63 pàgines

 

 

 

 


Jafre i El Santuari de la Font Santa

Arnau i Guerola, Maruja
Ind. Gàfrica Taberner
Girona
Any 1974


2.llibre_jafre_1Jafre

Alberch, Ramon – Vinyes, Joan
Diputació de Girona i Caixa de Girona
Monografies locals, núm. 49
Any 1999
96 pàgines