CONCESSIÓ DEMANIAL DEL LOCAL SOCIAL – CAFÈ BAR

En data d’avui, 16 de novembre de 2023, es publica el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques corresponents al procediment d’adjudicació per a la gestió del Local Social de Jafre (Zona del Padró s/n).

Enllaç a l’e-Tauler

El termini de presentació d’ofertes acaba el dia 1 de desembre a les 12 del migdia.

Per a més informació, les persones interessades poden dirigir-se a l’Ajuntament de Jafre.