Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

IAE

IVTM (Vehicles)

ESCOMBRARIES

CEMENTIRI

AIGUA – La gestió i cobrament l’efectua l’Ajuntament directament

Juliol – Setembre

Juliol – Setembre

Juliol – Setembre

Abril – Maig

Trimestral

Anual

Trimestral


Lloc de pagament

Consell Comarcal del Baix Empordà

Adreça: c/ dels Tarongers, 12 – 17100 La Bisbal d’Empordà

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores o be per INTERNET al Servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà


Sistemes de pagament

  • Efectiu
  • Transferència bancària

Ordenances fiscals del Municipi                               per accedir al contingut, introduiu el csv al visor:                                                                https://jafre.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca

01 General de Recaptació d3760841-eee7-4f0a-b9e6-5532792c3136
02 Impost sobre béns immobles 4c0044b6-1007-4420-b027-e15740ee238d
03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 89b8f1a6-c784-4802-ac8c-ecae52b66df4
04 Impost sobre l’increment de valor del terrenys NU
05 Impost sobre activitats econòmiques  2cecf1fc-3f45-4037-924d-84b784e45c22
06 Impost sobre obres, construccions  i instal·lacions 8f5455ca-1768-4783-9184-425d0463b2c6
07 Taxa sobre servei aigua potable
08 Taxa servei de clavegueram b4340565-290c-4126-b81c-17df3dc75d98
09 Taxa reguladora del servei d’escombraries