Equip de govern

Nom

Èlia Bantí Alabau

Martí Martí Costa

Lluís Hugas Marcó

Clara Carreras Ministral

Joan Colomer Pons

Càrrec

Alcaldessa

1a Tinent d’Alcalde

2n Tinent d’Alcalde

Regidora

Regidor

Correus

alcaldia@jafre.cat

urbanisme@jafre.cat

obres@jafre.cat

festes@jafre.cat

serveis@jafre.cat

Àrees de treball

  • Èlia Bantí Alabau; Alcaldia, Cultura, Participació, Comunicació i Gestió
  • Martí Martí Costa; Urbanisme i Habitatge, Equipaments municipals i Esports
  • Lluís Hugas Marcó; Obres municipals, Educació, lleure, infància i joventut; Agricultura: Gestió de residus i sostenibilitat
  • Clara Carreras Ministral; Aspectes socials, salut i gent gran; Festes i celebracions
  • Joan Colomer Pons; Serveis municipals, Energia i Medi Ambient