Grups municipals

Gent de Jafre

Èlia Bantí Alabau (Correu electrònic: alcaldia@jafre.cat)

Martí Martí Costa

Lluís Hugas Marcó

Clara Carreras Ministral

Juan Colomer Pons


Candidatura Som Jafre

Glòria Pou Teixidor

Llorenç Puig Alabau