SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEREOLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL, 2019.

L’Excma. Diputació ha atorgat a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 1.337,89 € per fer front a part de les despeses que ha comportat l’execució de les obres neteja d’esllavissada i repàs de camins de Jafre, per tal de reparar els desperfectes causats per l’aiguat del novembre 2018.  El cost total de l’actuació, […]

Informació

Us posem en coneixement de la informació que hem rebut del Departament General d’Agricultura i Ramaderia: Ha estat detectada la xinxa Nysius ericae en diversos municipis de la demarcació de Girona. L’insecte Nysius ericae s’alimenta d’una gran varietat d’espècies vegetals, entre elles, la colza. El principal problema d’aquest insecte és que és gregari i poden […]

1 16 17 18 19 20 25