Actuació de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic municipal

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Jafre una subvenció per import de 5.548,24 € per l’actuació de millora de l’enllumenat públic, expedient 2017/5040.

Amb aquesta actuació s’ha efectuat el canvi de 22 lluminàries de l’enllumenat públic, instal·lant equips led.

El canvi suposa un estalvi important en consum elèctric i una millora del servei.