ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE TELECONTROL DE CLOR AL DIPÒSIT DE JAFRE

DIPSALUT, Organisme autònom de la Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per import de 10.107,38 €, que ha finançat la major part del cost de l’actuació, que ha estat de 11.489,41 €.